Płaszczyzny ciała człowieka

Wyróżniamy trzy płaszczyzny!

Płaszczyzny ciała człowieka

Ciało człowieka zostało podzielone na trzy płaszczyzny, po to, by łatwiej móc określić położenie danej części ciała, narządu, nerwów, czy mięśni oraz pomagają w opisywaniu ruchów i ocenie ciała.

fot. https://elearning.stanislawski-sport.com/mod/glossary/view.php?id=1&mode=letter&hook=P&sortkey=&sortorder=
  1. Płaszczyzna strzałkowa (pośrodkowa/symetrii) - dzieli ciało na dwie równe połowy, lewą i prawą.
  2. Płaszczyzna czołowa (pionowa) - dzieli ciało na część przednią oraz tylną.
  3. Płaszczyzna poprzeczna (pozioma) - dzieli ciało na część górną i dolną.