czołowa

Płaszczyzny ciała człowieka

Wyróżniamy trzy płaszczyzny!